ХУД-ийн Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвөөс зохион байгуулсан сургалт


ХУД-ийн Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвөөс зохион байгуулсан сургалтанд ЖДҮ эрхлэгчдэд Сангийн үйл ажиллагаа,
​​​​​​​АХБ-ны батлан даалттай төслийн зээлийн талаар мэдээлэл өглөө.