Салбар : Хөдөө аж ахуй
Үйлдвэрийн нэр : “Тусжин” ХХК
Танилцуулага :

“Тусжин” ХХК нь анх 2006 онд Нийслэл хотын Баянзүрх дүүрэгт байгуулагдаж, 2009 оны эхээр аймагт шилжиж ирсэн. 
Үйл ажиллагааны чиглэл: 
Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн үйлдвэрлэл. 2008 оноос газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэхийн зэрэгцээ 2011 оноос мод тариалах ажлыг эхлүүлж, 13,8 мянган мод тарьсаны 90,0 гаруи хүвь нь ургасан. Мөн  2012 оноос тариалангийн талбайг нэмэгдүүлж, 200 га уринш боловсруулснаар эргэлтийн 536 га тариалангийн талбайд хүнсний улаанбуүдай тариалж байна.
Онцлог давуу тал:
-    Хөдөө аж ахуйг эрчимжүүлэх шаардлага зүй ёсоор тулгарч, бүх шатанд анхаарал татаж байгаа энэ үед газар тариалангийн үйлдвэрлэлд олон жил ажилласан онолын болон практикийн өндөр чадвар, туршлагатай менежментийн багтай.
-    Эрчимжсэн хөдөө аж ахүйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлээр төр засгаас ойрын болон хэтийн бодлогыг боловсрүүлан зарим дэмжлэг үзуүлж байна.
-    Дэд бүтэц, цахилгаан эрчим хүч, зам тээвэр, харилцаа холбооны найдвартай байдал, нийслэлийн зах зээл ойр.
-    Эрчимжсэн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл бүхий БНХАУ, БНСУ, ОХУ зэрэг зарим орноос мэргэжлийн туслалцаа авах улмаар сайн түншийн хүрээнд хамтран ажиллах боломжтой.
Компаний ажлын үнэлгээ:
-    2006 онд Монголын санхүүч эмэггэйчүүдийн оюуны чадавхи холбоо, нийгмийн судалгаа шинжилгээний Хөх харчү тевййн “ШИЛДЭГ АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗЭН” өргөмжлөлөөр шагнагдсан.
-    2007 онд Нийслэлийн Баянгол дүургийн 14-р хорооны “ИРГЭДЭД ЭЭЛТЭЙ БАЙГУУЛЛАГА”-аар шалгарсан.
-    2009 онд Аргалант сумын “ХӨДӨЛМӨРИЙН АВАРГА” цол өргөмжлөл хүртсэн.
-    2010 онд механикжуулагч Ц.Болдбаатар сумын ажил мэргэжлийн аваргаар шалгарсан.
-    2012 онд аймгийн “ТЭРГҮҮНИЙ ТАРИАЛАНЧ ХАМТ ОЛОН”-оор шалгарсан.
-    2013 онд механикжуулагч Ц.Болдбаатар аймгийн “ТЭРГҮҮНИЙ ТАРИАЛАНЧ”-аар шалгарсан.
-    2013 онд санхүүч А.Мягмарсүрэн Монгол улсын Санхүүгийн тэргүүний ажилтан цол, тэмдгээр шагнагдсан.
-    2015 онд Хөдөө аж ахуйн өрсөлдөх чадварыг судлах нийгэмлэгийн “ТОП СТАНДАРТ” өргөмжлөл хүртэж компаний захирал “ХҮНДЭТ МЕНЕЖЕР”-ээр шалгарсан.
-    2017 онд механикжуулагч Ц.Болдбаатар Монгол үлсын “ТЭРГҮҮНИЙ ТАРИАЛАНЧ”-аар шалгарсан.
-    2017 онд жолооч Д.Эрдэнэпил Монгол улсын “Онц тээвэрчин” цол, тэмдгээр шагнагдсан.
-    2017 онд компани шилдэг татвар төлөгчөөр шалгарч, Монголын татварын албаны дээд шагнал хүртсэн. 

Хаяг: Төв аймаг Аргалант сум Хөшөөт баг Хүрэн хадны ухаа
Утас: 9923-1685, 9131-8990, 
Цахим шуудан: tusjin2006@gmail.com     

Хаяг :
Төв аймаг Аргалант сум Хөшөөт баг Хүрэн хадны ухаа
Утас :
99231685